Daeth y newyddion trist iawn i ni yn ddiweddar bod Ruth Agg, cyn aelod Gwerinwyr Gwent, wedi marw ar ôl cyfnod o afiechyd. Roedd Ruth a’i gŵr Rob, yn aelodau ffyddlon am nifer o flynyddoedd.

Yn ogystal â bod yn ddawnswraig frwdfrydig, bu Ruth yn Swyddog Cyhoeddusrwydd ar gyfer y tîm.

Hefyd hoffwn gydnabod cyfraniad Ruth at Gŵyl Plant Gwent. Bu’n aelod gweithgar o’r pwyllgor am sawl blwyddyn.

Cofiwn Ruth gyda hoffter a chydymdeimlwn yn fawr gyda Rob a’r teulu.

Linda Dixon