PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY

Dyddiad i’r Dyddiadur / A date for your diary

Hydref October 25 – 27 2019

Penwythnos o ddathlu, gwledda a dawnsio! A weekend of celebration, feasting and dancing!

Gwesty’r Vale Hotel ym Mro Morgannwg  (www.valeresort.com)

Manylion i ddilyn/ Details to follow

Cyswllt/ Contact: eirypalfrey@gmail.com