GŴYL CERDD DANT 2019

Mae’r ddawns “Y Filltir Sgwâr”, ar gyfer y gystadleuaeth “Parti Dros 16 oed”, nawr wedi ei chyhoeddi gan y Gymdeithas fel pamffled.

Dawns sgwâr, fel mae’n digwydd, a phedair rhan yw hi wedi, ei chyfansoddi gan Mavis Williams Roberts er cof am Dai Williams,Tawerin.  Mae’r alaw wedi ei chyfansoddi gan Eirlys Phillips, yn arbennig ar gyfer y ddawns.

NAWR ar gael naill yn uniongyrchol gan Idwal Williams, ein trysorydd (e-bostiwch trysorydd@dawnsio.cymru)

Pris: £1.50