Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Cymdeithas Dawns Werin Cymru yn cynnig grant o hyd at £500 i hybu’r traddodiadau dawns.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch ysgrifennydd@dawnsio.cymru, neu cliciwch yma am ffurflen gais.