Uncategorized

1120 of 20 items

An outline of the Society’s news…

by Dawnsio

Here’s a taste of some Welsh folk dance activities over the past few months… Llanelli Cerdd Dant Festival 2019: November 9th, 2019— the stage coverage for the dance competitions was excellent as the complete performance of each group was shown to allow TV viewers to decide for themselves where they placed each team! The dance

Read More …

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New Year!

by Dawnsio

Best wishes to you all at the beginning of a new decade! You may have made a resolution to exercise more… wel remember that folk dancing is an excellent way to keep fit and it’s also a lovely way to make friends. Details of your local dance team can be found here: https://dawnsio.cymru/teams/ You will

Read More …

Congratulations Rhodri Jones and Huw Roberts

by Luke James Evans

Congratulations to the members who were honoured with membership of the Gorsedd of the Bards this year in Anglesey. Rhodri Jones from Penarth a member of the Executive Committee and responsible for our Library and Huw Roberts a musician and an authority on the Welsh costume. Congratulations also go to Jeremy Randles who because of

Read More …

Llongyfarchiadau Rhodri Jones a Huw Roberts!

by Luke James Evans

Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau gafodd eu urddo gyda gwisg werdd yr Orsedd eleni yn Ynys Mon. Rhodri  Jones o Benarth sy’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith ac yn gyfrifol am ein llyfrgell;  a Huw Roberts, cerddor ac awdurdod ar y wisg Gymreig. Llongyfarchiadau hefyd i Jeremy Randles, oherwydd marwolaeth sydyn ei dad caiff ei urddo flwyddyn

Read More …

Diwrnod o Ddawns Llangadfan 2017

by Luke James Evans

Cynhelir Diwrnod o Ddawns Llangadfan eleni ar ddydd Sadwrn 17eg Mehefin yn y Cann Offis, Llangadfan. Trefniadau fel arfer: gwelwch y daflen ynghlwm.  Bydd prydiau bar i gael i’w harchebu ar y diwrnod. Dewch yn llu! Cliciwch y ddelwedd i’w chwyddo.

Pembrokshire Party in Celebration of Pat Shaw

by Luke James Evans

During 2017 the Welsh National Folk Dance Society will be celebrating the Centenary of Patrick Noel Shuldham-Shaw 1917-1977. As part of its “Four Corners of Wales” festivities we, in Pembrokeshire, invite you to join us in honouring Padrig Farfog, to give his Bardic name, for his contribution to Folk Dancing in Wales. Click on the

Read More …

Parti Penfro Pat Shaw

by Luke James Evans

Yn ystod 2017 mae Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru yn dathlu Canmlwyddiant geni Patrick Noel Shuldham-Shaw 1917-1977 Fel rhan o’r “Dathlu ym Mhob Cwr o Gymru” fe’ch gwahoddir i ymuno â ni yn nathliadau Sir Benfro i anrhydeddu Padrig Farfog ( i roi iddo ei enw barddol) am ei gyfraniad i Ddawnsio Gwerin yng Nghymru.

Read More …

Robert Pyves

by Luke James Evans

Yn ddiweddar by farw Robert Pyves, un o hoelion wyth Dawyswyr Penyfai. Roedd Rob bob amser yn barod a’i gymwynas ac yn hynod ffyddlon i’r tim. Bydd colled enfawr ar ei ol. Cydymdeimlwn gyda chariad ag Ariadna ei weddw a gweddill ei deulu

A tribute to Eddie Jones by Rhodri Jones

by Luke James Evans

Eddie Jones Eddie’s name resounded through the melodies of folk dancing for years before I met him. Indeed, I aske d for a few years “Who is Eddie Jones? The foolishness of youth and lack of knowledge about the giants amongst the early pioneers. It seems that Eddie heard of this and in the National

Read More …