Officers

The current officers and executive committee:

Rhiain Bebb

President

Nerys Defis

Digital Media Officer

Executive Committee

Y Pwyllgor Gwaith 2020-21
The Executive Committee 2020-21

Llywydd/President: Rhiain Bebb

Cadeirydd/Chair: Dr John Idris Jones

Ysgrifennydd/Secretary: Frances Jones

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth/Treasurer and Membership Secretary: Idwal Williams

Swyddog Cyfryngau Digidol/Digital Media Officer: Nerys Defis

Ysgrifennydd Gwerthiant / Sales Secretary: Rhodri Jones

Golygydd Cyhoeddiadau/Publications Editor: Eirlys Phillips

Golygyddion – DAWNS 2021 – Editors: : Dafydd & Bobbie Evans

Pwyllgor Gwaith – Executive Committee

Rod Denley-Jones, Sarah Hopkin, Dilys Lewis, Anne Hughes, Eiry Hunter, Ceri Morgan, Gethin Roberts.

Palas Print

Sales Point
E-mail Palas Print

10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1RR

01286 674631