Officers

The current officers and executive committee:

Rhiain Bebb

President

Nerys Defis

Digital Media Officer

Executive Committee

Y Pwyllgor Gwaith 2021-22
The Executive Committee 2021-22

Llywydd/President: Rhiain Bebb

Cadeirydd/Chair: Dr John Idris Jones

Ysgrifennydd/Secretary: Frances Jones

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth/Treasurer and Membership Secretary: Idwal Williams

Swyddog Cyfryngau Digidol/Digital Media Officer: Nerys Defis

Llyfrgellydd / Librarian: Rhodri Jones

Golygydd Cyhoeddiadau/Publications Editor: Eirlys Phillips

Golygyddion – DAWNS 2021– Editors: Dafydd Evans & Bobbie Evans

Pwyllgor Gwaith – Executive Committee

Roderick Denley-Jones, Sarah Hopkin, Anne Hughes, Eiry Hunter, Dilys Lewis, Ceri Morgan,

Aelodau Cyfetholedig – Co-opted Members

Sioned Page Jones, Bryn Davies, Karen Grayson-Cooper

Palas Print

Sales Point
E-mail Palas Print

10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1RR

01286 674631