Posts from 2012

1 Item

Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

by Dawnsio

Eirlys Britton o Gaerdydd yw enillydd Medal Goffa Syr T.H.Parry-Williams er clod eleni. Cyflwynir y Fedal yn flynyddol yn yr Eisteddfod i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. Mae Eirlys yn derbyn y Fedal am ei gwaith diflino yn ardal Pontypridd am gyfnod

Darllenwch Mwy…