Posts from 2014

3 Items

Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

by Dawnsio

LLONGYFARCHIADAU MAWR I ENLLI PARRI Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 A DAWNSWRAIG WERIN A CHLOCSWRAIG HYNOD DALENTOG Cynhaliwyd Cyngerdd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2014 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Nos Sul Hydref 12 Dyma Ysgoloriaeth gwerth £4,000 a roddir yn flynyddol i unigolyn mwyaf addawol o blith cystadlaethau unigol o dan

Darllenwch Mwy…

Eisteddfod Llangollen 2015

by Dawnsio

Mae testunau Eisteddfod Llangollen 2015 bellach ar-lein – cliciwch yma i fynd i wefan y cystadleuwyr. Cofiwch bod dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau tîm ar yr 21ain o Dachwedd 2014!

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL SIR GAR

by Dawnsio

CANLYNIADAU/RESULTS DAWNSIO GWERIN Dydd Mawrth 5 Awst Cyflwyniad ar lafar dawns a chȃn (8) Bro Taf Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi Dydd Mercher 6 Awst Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) Sara Mai Davies, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin Cerian Phillips, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin Lleucu Parri, Caerdydd Unawd Stepio i Fechgyn (97) Daniel Calan Jones,

Darllenwch Mwy…