Gellir archebu’r cyhoeddiadau uchod oddi wrth:

PALAS PRINT
10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1RR
01286 674 631
siop@palasprint.com

Nodwch gyfeirnod a theitl y cyhoeddiad, nifer, a chyfanswm yr archeb* gyda’ch enw, cyfeiriad a rhif ffôn

*Ychwanegwch gost cludiant
prisiau’r DU yn unig

Taflenni £0.50
Tapiau £2.00
Llyfrau £2.00
Fideo £1.50
CDs £1.00

Ffoniwch neu anfon e-bost am gludiant tramor
Pob siec yn daladwy i “Palas Print”#

Noder: DIM OND eich archeb fedr Palas Print dderbyn. Am wybodaeth gyffredinol, neu ymholi ynglyn â dawnsiau, ac ati Cysyllter ag un o’r swyddogion.

Cywiriadau

Mae’r 15 llyfr a gyhoeddwyd yn y blynyddoedd diwethaf hyn yn cynnwys 160 o ddawnsiau, 182,000 o eiriau, a dros ¾ miliwn o lythrennau. Mae’n anochel fod rhai gwallau yn digwydd er gwaethaf y gwiriadau cyson. Hoffem gael gwybod am unrhyw rai sy’n ymddangos – anfonwch e-bost at yr Ysgrifennydd fel y gallwn eu hychwanegu i’r rhestr a’u rhannu gyda phawb arall.