Swyddogion

Rhiain Bebb

Llywydd

Nerys Defis

Swyddog Cyfryngau Digidol

Pwyllgor Gwaith

Y Pwyllgor Gwaith 2018-19
The Executive Committee 2018-19

Llywydd/President: Rhiain Bebb

Cadeirydd/Chair: Dr John Idris Jones

Is-gadeirydd/Vice-chair: Dafydd Evans

Ysgrifennydd/Secretary: Gethin Roberts

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth/Treasurer and Membership Secretary: Idwal Williams

Swyddog Cyfryngau Digidol/Digital Media Officer: Nerys Defis

Golygydd Cyhoeddiadau/Publications Editor: Eirlys Phillips

Golygydd – DAWNS – Editor: Swydd Wag/Empty Post.

Pwyllgor Gwaith – Executive Committee

Mrs Sarah Hopkin, Mrs Dilys Lewis, Mrs Frances Jones, Mrs Anne Hughes, Mrs Eiry Hunter, Mr Ceri Morgan

Aelod Cyfetholedig – Co-opted Member – Mr Rhodri Jones

Sylwch bod angen Golygydd DAWNS arnom gan bod Mr. Dafydd Evans, cyn-olygydd, wedi’i ethol fel Is-gadeirydd. Byddwn yn hapus i dderbyn unrhyw enwebiadau.

Note that a new editor for DAWNS is required since Mr Dafydd Evans the previous Editor has been elected Vice Chair. We look forward to receiving any nominations.

Palas Print

Cyswllt Gwerthiant
E-mail Palas Print

10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1RR

01286 674631