The official website of the Welsh Folk Dance Society

An organisation which supports, maintains and extends Welsh traditional dancing
throughout Wales and the world

Welcome

to our website, your main port-of-call for our publications archives and much more...

You can also upload pictures and news through our Twitter and our Facebook page.
So let us tweet, Facebook and dance with a spring in our step!

On with the dance!

News

Platinum Party

PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY Dyddiad i’r Dyddiadur / A date for your diary Hydref October 25 – 27 2019 Penwythnos o ddathlu, gwledda a dawnsio! A weekend of celebration, feasting and dancing! Gwesty’r Vale Hotel ym Mro Morgannwg  (www.valeresort.com) Manylion i ddilyn/ Details to follow Cyswllt/ Contact: eirypalfrey@gmail.com

Dathlu 70

CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU WELSH FOLK DANCE SOCIETY DATHLU 70 Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70. Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU. It belongs to us – let’s show how proud

Read More …

The Urdd Eisteddfod’s folk dance practise tracks 2019

Click on the dance names to download MP3 tracks for Eisteddfod yr Urdd 2019 rehearsals. Length of dances Where the instructions don’t note the number of times to perform a dance, tunes were recorded a suitable number of times for practise tracks, but they may be performed any number of times. Second tunes The tracks

Read More …

2 weeks ago
Coffa da am Elin Boyle, aelod annwyl o Ddawnswyr Nantgarw. Dyma hi’n dawnsio Ril Llanofer ar lwyfan y genedlaethol yn Y Fenni. Cydymdeimladau dwysaf gyda Jon a Caitlin, Lynwen ac Anwen yn eu hiraeth.
“RHODD ENBYD YW BYWYD I BAWB” S.L. https://t.co/CphEeCIVdl
DawnsioGwerin photo