Dydd Sadwrn, 23 Medi 2023 yw’r Diwrnod Gwerin Ewropeaidd cyntaf, ac i ddathlu bydd band Twmpath Aberystwyth yn cynnal twmpath dawns am ddim yn Neuadd y Buarth, Aberystwyth.

Croeso i bob un!

Mwy o fanylion ar y dudalen y digwyddiad ar Facebook.