Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth yn cyflwyno Gŵyl Ddawnsio Gwerin yr Hydref.

10:00 – Cwrdd yn Bandstand Aberystwyth am baned ac i newid
10:30 – Dawnsio yn Bandstand Aberystwyth
12:30 – Cinio
14:00 – Dawnsio yn y Bandstand
16:00 – Tê/coffi a bisgedi yn y Bandstand neu gyfle am bryd o fwyd
18:00 – Twmpath a bwffe ysgafn

Cyswllt: Anne Hobbs, Ysgrifennydd PDAA; annethprosser028@gmail.com

Noddir gan Gymdeithas Ddawns Werin Cymru.