pileofbooksRhestr o’r dogfennau yn Llyfrgell y Gymdeithas (a gedwir trwy drefniant gan Yr Amgueddfa Genedlaethol, Sain Ffagan):

Trefniadau Ymweld

DALIER SYLW – yn ystod y cyfnod ynysu oherwydd Covid-19 nid oes modd ymweld gyda’r amgueddfa ar hyn o bryd.

Mynediad i Lyfrgell y Gymdeithas, Amgueddfa Werin San Ffagan:

Er mwyn sicrhau argaeledd pob deunydd, dylid cysylltu ag Emma Lile drwy alwad ffôn (02920) 573432.

RHAID rhoi wythnos o rybudd er mwyn paratoi’r deunydd.

Gellir hefyd cysylltu â Rhodri Jones, Llyfrgellydd y Gymdeithas drwy alwad ffôn (02920) 704965 neu e-bost: rhodrijones@live.com

Mae llyfr cofnod wedi ei osod yng nghwpwrdd y Gymdeithas er mwyn i chi nodi dyddiad eich hymweliad a maes eich diddordeb. Bydd y wybodaeth o ddiddordeb i’r Gymdeithas o ran datblygiadau’r dyfodol.

Mae’r Gymdeithas yn gwerthfawrogi’n fawr iawn gydweithrediad Emma Lile wrth ddarparu’r cyfleuster hwn.