Mae CDdWC yn ymrwymo i sicrhau fod gan bawb sy’n cysylltu â’r gymdeithas yr hawl i wneud hynny yn Gymraeg neu Saesneg, pa un bynnag yw eu dewis iaith.