lice Teitl / TitleAwdur / AuthorPris / Price
 
LL101WELSH FOLK DANCESHugh Mellor £4.00
LL102LLAWLYFR DAWNSIO GWERINAlice Williams£3.00
LL103WELSH FOLK DANCE HANDBOOK - English language version of LL102 aboveAlice Williams£3.00
LL104WILLIAM JONES - LLANGADFANEddie Jones£2.50
LL105TROED YN ÔL A THROED YMLAEN: DAWNSIO GWERIN YNG NGHYMRUEmma Lile (Sain Ffagan)£6.00
 A STEP IN TIME: FOLK DANCING IN WALES
LL106DAWNSFEYDD AC ARFERION TRADDODIADOL YNG NGHYMRULoïs Blake 1972£7.00 
TRADITIONAL DANCE AND CUSTOMS IN WALES
Ail-cyhoeddi / Republished
LL107LLWYBRAU'R DDAWNSAlice E Williams ac Eiry Palfrey£12.00
LL201DAWNSIAU BARDD Y BRENIN – Deuddeg dawns o'r unig lyfr dawns gan Edward Jones a gyhoeddwyd ym 1785 £5.00
DANCES OF THE KING'S HARPER -The twelve dances in Edward Jones' only book of dances, published 1785
Gol. / Edit. :- John Mosedale
Cywiriadau/Corrections
LL202DAWNSIAU THOMAS JONES - 1788 a 1789 yn cynnwys 24 dawns£8.00 
THOMAS JONES'S DANCES - 1788 and 1789 comprising 24 dances
Gol. / Edit. John Mosedale & Eddie Jones
LL203Y MAN DLYSAU CYMREIG 1812  - 20 o ddawnsiau "ffasiynol" gydag alawon gwreiddiol £8.00
THE CAMBRIAN TRIFLES 1812 - 20 "fashionable" dances with original tunes
Gol. Edit - Robin Huw Bowen 
LL221DAWNSIAU TRADDODIADOL -  Casgliad o ddawnsfeydd o'r 17eg a'r 18fed ganrif  gan ddehongli’r fersiynau gwreiddiol -£5.00
TRADITIONAL DANCES A collection of dances from the 17th and 18th centuries, researched back to the original versions
Gol. / Edit. :- Betty Davies, Eddie Jones, John Mosedale, Owen Huw Roberts and Alice E Williams. 
LL222DAWNSIAU LLANOFER -£4.00
LLANOVER DANCES
Gol. / Edit. John Mosedale & Eddie Jones
Cywiriadau/Corrections
LL223DAWNSIAU FFAIR NANTGARW £10.00
NANTGARW FAIR DANCES –
Gol. / Edit. :- John Mosedale and Eddie Jones.
LL224HEN A NEWYDD -    Casgliad o 29 dawns - 4 a luniwyd gan Padrig Farfog yn ogystal â 25 o ddawnsiau traddoddiadol y bu'n eu dehongli.£8.00
SOMETHING OLD, SOMETHING NEW -    A collection of 29 dances - 4 devised by Pat Shaw together with 25 traditional dances which he interpreted.
Gol. / Edit. :- Betty Davies, Eddie Jones, John Mosedale, Owen Huw Roberts and Alice E Williams. 
LL225DAWNSIE TWMPATH - Dawnsiau twmpath syml gyda cherddoriaeth(Y Lolfa)£9.00
WELSH BARN DANCES -  Simple social dances with music
Gol. / Edit. Eddie Jones
LL251DAWNSIAU YR UGEINFED GANRIF£9.00
38 o dawnsiau a luniwyd ers y 1940au, gyda cherddoriaeth
TWENTIETH CENTURY DANCES
38 dances written since the 1940s, with music
Gol. / Edit. :- John Mosedale and Eddie Jones.
LL252LLANGADFAN FACH A THAIR DAWNS ARALL
Llangadfan Fach / Mwyniant Morgan Ifan / Dawns Gwenllian Berwyn / Prysurdeb y Nadolig
Idwal Williams (GIW)£3.00
LL2530 DRO I DRO
Melin Crawia / Marchogion Eryri / Trefn y Draffordd / Trip i Goa
Idwal Williams (GIW)£3.00
LL254TAIR O FÔNEddie Jones£3.00
Cywiriadau/Corrections
LL255DAWNSIWN YMLAENEddie Jones£10.00 
Casgliad o 23 dawns a luniwyd gan Eddie Jones, gyda cherddoriaeth
DANCE ON 
A collection of 23 dances devised by Eddie Jones, with music
LL256DAWNSIO YN Y GYMUNED  -Eddie Jones£9.00 
22 dawns arall a luniwyd gan Eddie Jones, gyda cherddoriaeth
DANCING IN THE COMMUNITY 
An additional 22 dances devised by Eddie Jones, with music
LL257HODOL LEW
Hodol Lew / Dros y Clwydi / Hwyl yr Efail / Rhyg y Maes
Idwal Williams (GIW)£4.00
LL301BLODAU'R GRUG £9.00
   100 o alawon dawnsio gwerin poblogaidd Cymru - 
Dawnsiau Gosod, Pibddawnsiau, Polcas,Ymdeithdonau, Jigiau a Walsiau
   100 popular Welsh folk dance tunes -
Set Dances, Hornpipes, Polkas, Marches, Jigs and Waltzes.
LL302CADW TWMPATH£9.00
    100 arall o alawon dawnsio gwerin Cymru -
Jigiau, Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau, Jigiau Naid a Walsiau.
Another 100 Welsh folk dance tunes -
Jigs, Hornpipes, Polkas, Marches, Slip Jigs and Waltzes
LL303COFIA DY WERIN(Tant)£7.00
  13 o alawon dawnsio gan Rhian Bebb
  13 Dance tunes composed by Rhian Bebb