Cyf / RefTeitl / TitleAwdur / AuthorPris / Price
PAM01COFI O' DRE'£1.00
PAM02HOGIAU'R FOELASGwyn Williams£1.00
PAM03JIG Y FFERMWYR£1.00
PAM04RHYD Y MEIRCHGwyn Williams£1.00
PAM05PEDAIR DAWNS TWMPATH
Ffarwel Marian / Clawdd Off / Dawns y Pistyll / Cylch y Cymry
Gwyn Williams / Gwyn Williams / Pat Shaw / Roy Hurman£2.00
PAM06PONT ABERMOIan Kendal£1.50
PAM07MYMPWY'R ETHOLIAD
Mympwy'r Etholiad / Noswyl Ifan / Mympwy Alun Williams
Rhodri Jones£2.00
PAM08TREN Y CAMBRIAIan Kendal£1.00
PAM09TRIAWDAU ALLTACHAMIan Roberts£1.50
PAM10LLEWENIEirlys Phillips£2.50
PAM11NEUADD MIDDLETON HALLMavis Williams Roberts£1.50
PAM12RHIWFELENBetty Davies£2.00
PAM13TRIAWDAU CONWY / CONWY THREEPrydwen Elfed-Owens£1.00
PAM14Y DEUDDEG DISGLAIRIan Roberts£1.50
PAM15RHUDDEM Y DDAWNSCwmni Caerdydd£2.00
PAM16LLWYBRAU'R ARDDMavis Williams Roberts£2.00
PAM17Y CWLWMRhodri Jones£1.00
PAM18YR HUDOLES
Yr Hudoles / Ysgyb y Briodes
Gwyn Williams£2.00
PAM19TROBWLL ENLLIIdwal Williams£1.50
PAM20BAE BEAUMARIS BAYIan Kendall£1.50
PAM21YR YSGOL AR Y BRYNEirlys Phillips£1.50
PAM22ALY GROGANLlangadfan£2.00
PAM23Y FILLTIR SGWÂR/THE SQUARE MILEMavis Williams Roberts£1.50
PAM24FFAIR LLANGADFAN
Ffair Llangadfan / Pawb yn eu Tro
Idwal Wiliiams£2.50
PAM25TRIBAN TEIFINerys Defis£1.50
PAM26CAER IFANSioned Page-Jones£1.50