Uncategorized

10 Items

An outline of the Society’s news…

by Dawnsio

Here’s a taste of some Welsh folk dance activities over the past few months… Llanelli Cerdd Dant Festival 2019: November 9th, 2019— the stage coverage for the dance competitions was excellent as the complete performance of each group was shown to allow TV viewers to decide for themselves where they placed each team! The dance

Read More …

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New Year!

by Dawnsio

Best wishes to you all at the beginning of a new decade! You may have made a resolution to exercise more… wel remember that folk dancing is an excellent way to keep fit and it’s also a lovely way to make friends. Details of your local dance team can be found here: https://dawnsio.cymru/teams/ You will

Read More …

Diwrnod o Ddawns Llangadfan 2017

Cynhelir Diwrnod o Ddawns Llangadfan eleni ar ddydd Sadwrn 17eg Mehefin yn y Cann Offis, Llangadfan. Trefniadau fel arfer: gwelwch y daflen ynghlwm.  Bydd prydiau bar i gael i’w harchebu ar y diwrnod. Dewch yn llu! Cliciwch y ddelwedd i’w chwyddo.

Parti Penfro Pat Shaw

Yn ystod 2017 mae Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru yn dathlu Canmlwyddiant geni Patrick Noel Shuldham-Shaw 1917-1977 Fel rhan o’r “Dathlu ym Mhob Cwr o Gymru” fe’ch gwahoddir i ymuno â ni yn nathliadau Sir Benfro i anrhydeddu Padrig Farfog ( i roi iddo ei enw barddol) am ei gyfraniad i Ddawnsio Gwerin yng Nghymru.

Read More …

Robert Pyves

by Luke James Evans

Yn ddiweddar by farw Robert Pyves, un o hoelion wyth Dawyswyr Penyfai. Roedd Rob bob amser yn barod a’i gymwynas ac yn hynod ffyddlon i’r tim. Bydd colled enfawr ar ei ol. Cydymdeimlwn gyda chariad ag Ariadna ei weddw a gweddill ei deulu