Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Dyddiadau cau Eisteddfod AmGen 2021

Neges atgoffa Dyddiad cau cystadlaethau unigol a deuawdau/triawdau Eisteddfod AmGen 2021 @17:00 ar 17/5/2021. Dyddiad cau cystadlaethau torfol 1/6/2021. Cliciwch ar y ddolen am gyfarwyddiadau pellach: https://mailchi.mp/eisteddfod/cystadlaethau_dawns Pob lwc bawb!

Neges Atgoffa – Reminder

Neges i’ch hatgoffa fod dyddiad cau cyflwyno darnau ar gyfer ‘Dawns’ yn prysur agosáu! Os oes gennych erthygl ddifyr, hanesyn neu newyddion amdanoch eich hunain – neu eich tîm/grŵp a’i aelodau cofiwch gyflwyno erbyn Mai 31. Bydd Bobbie a Dafydd Evans, golygyddion rhifyn ‘Dawns 2021’ yn falch iawn o’u derbyn. Cyfeiriad e-bost: Ffynnonlwyd@outlook.com  

Diweddariad Eisteddfod AmGen

Cyhoeddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol: Ymestyn dyddiad cau cystadlaethau torfol i 1 Mehefin “Gan fod canllawiau COVID diweddaraf y Llywodraeth yn caniatáu i weithgareddau dan do ail-gychwyn ar 17 Mai, rydym wedi penderfynu ymestyn dyddiad cau cofrestru rhai o gystadlaethau torfol Eisteddfod AmGen i ddydd Mawrth 1 Mehefin, 5yh.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i

Darllenwch Mwy…

15 hours ago
Dyddiadau cau @eisteddfod AmGen:
Unigolion, 2awdau, 3awdau YFORY
Grwpiau 1-6-2021
Cliciwch yma am fanylion pellach:
https://t.co/lU9qQF5XNw
Pob lwc bawb! https://t.co/MMSmqzru5e
DawnsioGwerin photo
3 days ago
NEGES ATGOFFA - REMINDER
Dyddiad cau danfon eitem i DAWNS 2021 closing date for submitting an item:
31-5-2021
📧Ffynnonlwyd @outlook.com https://t.co/y9m90jzV58
DawnsioGwerin photo
2 weeks ago
Penwythnos #calanmai hapus - Happy #MayDay bank holiday! https://t.co/Ih4WLxAvJY
DawnsioGwerin photo
🎵 Welsh Music Archive @MusicNLW
Welsh lullaby for Mayday:
"Llidiart newydd ar gae ceirch,
A gollwng meirch o'r stablau;
Cywion gwyddau, ac ebol bach,
Bellach ddaw Calanmai."

#Hwiangerddi O M Edwards XLIII #Calanmai #Beltaine

💻↘️ https://t.co/J20UxViopY https://t.co/0bDL61WkOL