Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Gŵyl Tredegar House Folk Festival

Mae Gŵyl Tŷ Tredegar bron â chyrraedd! Bydd penwythnos Mai 6-8ed yn llawn dop o fwrlwm gwerinol ac mae amrywiaeth eang o grwpiau dawnsio gwerin yn rhan o’r arlwy. Ymysg grwpiau rhyngwladol o Latvia a Bwlgaria bydd amrywiaeth o arddulliau dawns eraill i’w gweld hefyd, gan gynnwys timoedd dawnsio gwerin Cymreig Cwmni Gwerin Pont-y-pwl, Dawnswyr

Darllenwch Mwy…

Gŵyl Ifan

Y bwriad yw, os yw’r rheolau’n caniatau, i fwrw ymlaen gyda chynnal Gŵyl Ifan ar ddydd Sadwrn, Mehefin 25 yn 2022. Felly, cadwch y diwrnod er mwyn i ni gwrdd unwaith eto i ddawnsio o dan y Pawl Haf (a’r haul?!).

Yn galw’n holl ddawnswyr… wnewch chi rannu eich barn?

Annwyl gyd-ddawnswyr, Mae Menter Iaith Maldwyn, Yr Eisteddfod Genedlaethol a phartneriaid eraill yn cyflwyno cais i’r Cyngor Celfyddydau am brosiect i hyrwyddo Dawns Draddodiadol yng Nghymru. Rydan ni angen eich cymorth chi. Isod mae dau holiadur – un ar gyfer grwpiau dawns ac un ar gyfer unigolion sy’n dawnsio. Mae angen i ni gasglu tystiolaeth

Darllenwch Mwy…

Shoe history with the trusted clog! #Cardigan - Arddangosfa yn ffenest Sgidie Teifi #Aberteifi @HanesAberteifi https://t.co/6pYhkzdqQJ DawnsioGwerin photo
Y cystadlu dawns draddodiadol yn gorffen gyda sbort props ar y pryd ddoe! Diolch i bawb fu’n cystadlu, cefnogi a threfnu - over and out 👏🏻👏🏻👏🏻😄 The last traditional dance competition was full of improvisation fun at Tŷ Gwerin. A fabulous week - well done all #eisteddfod2022 https://t.co/f5MU23jutV DawnsioGwerin photo
Gwerth gweld y grwpiau stepio bore ‘ma @eisteddfod #eisteddfod2022
Wonderful stepping @Eisteddfod_eng this morning! Results here: https://t.co/mGQb5mHYqA https://t.co/OfIJBi5Ree
DawnsioGwerin photo