Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Cofio Marion Owen

Teyrnged i’n Cyn-lywydd (2015-2018) Marion Owen, a oedd yn well ganddi gael ei hadnabod yn swyddogol fel Mrs Bryn Owen. Trist gennym gofnodi marwolaeth Marion yn dawel ar 10fed Chwefror, 2020 yn dilyn salwch byr a achoswyd yn dilyn iddi syrthio yn ei chartref, a thrwy hynny dorri ei garddwrn a’i braich. Wedi cyfnod yn ysbyty Amwythig,

Darllenwch Mwy…

Braslun o Newyddion y Gymdeithas

Dyma flas bach i chi o rai gweithgareddau ym myd y ddawns dros y misoedd diwethaf… Gŵyl Cerdd Dant Llanelli 2019: Tachwedd 9fed, 2019— Yn y digwyddiad hwn roedd y darlledu o’r llwyfan ar gyfer y cystadlaethau dawns yn rhagorol. Dangoswyd perfformiad cyflawn pob grŵp i alluogi gwylwyr teledu i benderfynu drostynt eu hunain ym mha

Darllenwch Mwy…

Dawns 2020 – galw am erthyglau

Annwyl aelod/au, Mae’n gyfnod anodd i ni gyd ond mae Cymdeithas Dawns Werin Cymru yn awyddus i’n helpu fel aelodau i gadw mewn cysylltiad. Ein bwriad yw cyhoeddi rhifyn 2020 o ‘Dawns’ (er efallai y bydd ychydig yn hwyrach na’r arfer). Felly beth amdani…? Rhannwch eich hanesion gyda ni! Ydych chi wedi bod ar daith

Darllenwch Mwy…

13 hours ago
Llongyfarchiadau i’r tri fu’n cystadlu ar y ddawns stepio unigol heddiw yn Eisteddfod-T @Urdd - cystadleuaeth arbennig! https://t.co/hIG2CweVaa DawnsioGwerin photo
3 days ago
Yn mwynhau @EisteddfodT yn fawr ac yn edrych ymlaen at y gystadleuaeth dawnsio traddodiadol gyntaf am 17:05 heddiw - dawns werin unigol b.6 ac iau! #traddodiadbyw #gwerin #folk https://t.co/EbGPqF29or DawnsioGwerin photo
1 week ago
Which virtual pub will Penyfai dancers be in tonight and who will be their special guests?! - Mae Dawnswyr Penyfai yn dal i gyfarfod yn wythnosol dros y cyfnod ynysu ond mewn tafarn rhithwir. Ble fydd hi heno tybed? #traddodiadbyw #gwerin #folk https://t.co/W12FVTKVm4 DawnsioGwerin photo