Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Dawns ‘Y filltir sgwâr’ – ‘The square mile’ dance

GŴYL CERDD DANT 2019 Mae’r ddawns “Y Filltir Sgwâr”, ar gyfer y gystadleuaeth “Parti Dros 16 oed”, nawr wedi ei chyhoeddi gan y Gymdeithas fel pamffled. Dawns sgwâr, fel mae’n digwydd, a phedair rhan yw hi wedi, ei chyfansoddi gan Mavis Williams Roberts er cof am Dai Williams,Tawerin.  Mae’r alaw wedi ei chyfansoddi gan Eirlys

Darllenwch Mwy…

Parti Platinwm

PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY Dyddiad i’r Dyddiadur / A date for your diary Hydref October 25 – 27 2019 Penwythnos o ddathlu, gwledda a dawnsio! A weekend of celebration, feasting and dancing! Gwesty’r Vale Hotel ym Mro Morgannwg  (www.valeresort.com) Manylion i ddilyn/ Details to follow Cyswllt/ Contact: eirypalfrey@gmail.com

Dathlu 70

CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU WELSH FOLK DANCE SOCIETY DATHLU 70 Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70. Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU. It belongs to us – let’s show how proud

Darllenwch Mwy…

2 days ago
A’r clip olaf yw’r grwpiau dawns agored, diolch @S4C am rannu’r cyfan! And last of all the open dance groups from Saturday’s @gcdllanelli2019 - enjoy! https://t.co/Ho9o3os0Bh
2 days ago
Dolen i ddawnsio’r partïon uwchradd @gcdllanelli2019 link to the secondary traditional dance groups... https://t.co/KzW8hLlFn6