Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Eisteddfod “AmGen” National Eisteddfod

Efallai nad oes modd i ni ymweld â maes unrhyw eisteddfod yr haf hwn eto, ond mae arlwy ar-lein Eisteddfod AmGen yma i’n diddanu. Gellir gweld yr amserlen lawn isod a dyma fanylion y gweithgareddau a’r cystadlaethau sy’n ymwneud â dawnsio traddodiadol. Mwynhewch! 1-8-2021 @12:20 Tudur Phillips yn perfformio gyda Gwilym Bowen Rhys ac Irfan Rais

Darllenwch Mwy…

Dawns y Cyfnod Clo – Lockdown Dance

Yn Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd Alison Allen fel enillydd y gystadleuaeth cyfansoddi dawns. Gyda thimoedd dawns yn dechrau cyfarfod unwaith eto, rydym yn medru rhannu copi electronig o’r ddawns gyda chi. Enw’r ddawns erbyn hyn yw ‘Dawns y Swigen – The Bubble’ ac mae’n galluogi chwe dawnsiwr o bedair aelwyd i gyd-ddawnsio a chadw at reolau

Darllenwch Mwy…

Diweddariad – Eisteddfod AmGen

Gweler isod ddiweddariad oddi wrth yr Eisteddfod Genedlaethol o ran dyddiad cau cystadlaethau torfol: “Gyda chyfyngiadau COVID yn llacio ychydig yng Nghymru, a rhagor o bobl yn cael dod at ei gilydd, ry’n ni wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau torfol eleni. Mae nifer ohonoch chi wedi cysylltu i ddweud ei bod

Darllenwch Mwy…

7 days ago
Annwyl Aelodau - Dear Members…
Mae eich rhifyn ‘Dawns’ ar y ffordd yn y post! / Dawns 2021 is on its way! https://t.co/VOeZ9Vu8qK
DawnsioGwerin photo
4 weeks ago
Blas bach o gyfansoddiad gan @MeilirIoan heddiw yn @ParkPembrey - A taster of Querin from today’s performance. Three more dates available: 28/8/21 – Riverfront Newport. 4/9/21 - Awen Trust. 11/921 – Borough Theatre Abergavenny. https://t.co/7mDEf4Nj0N https://t.co/rg95ewPdWF
1 month ago
A dyma ni, cystadleuaeth olaf yr adran dawnsio traddodiadol. Diolch i @talogwerin a’r holl gystadleuwyr a beirniaid ar hyd yr wythnos am gefnogi #steddfodAmGen - It’s a wrap! Dawnswyr Talog end the @eisteddfod competitions in style 👏🏻👏🏻👏🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/XzTV1ilT8W https://t.co/plSyCbJnzy DawnsioGwerin photo