Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Erthyglau Dawns – erbyn 31 Mai

Mae’n amser dechrau meddwl am erthyglau ar gyfer Dawns 2024. Croesawn erthyglau am unrhyw beth a fyddai o ddiddordeb i ddawnswyr, ee newyddion, gwyliau, hanes, dawnsiau. Anfoner pob cyfraniad – yn ddwyieithog os yn bosibl – at Dafydd Evans erbyn 31 Mai fan bellaf: dros e-bost: ffynnonlwyd@outlook.comar bapur: Ffynnonlwyd, Trelech, Caerfyrddin, SA33 6QZ

Newydd yn 2024 – Grant Gwisgoedd

Yn dilyn derbyn nifer o geisiadau am grantiau tuag at wisgoedd dros y blynyddoedd, ail-ystyriwyd y mater gan y Pwyllgor Gwaith cyn y Nadolig, a daethant i’r penderfyniad y byddai’r Gymdeithas yn ystyried dyfarnu Grant Gwisgoedd i dimau sy’n aelodau o’r Gymdeithas. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac amodau’r grant: dawnsio.cymru/grant-gwisgoedd

Llwybrau’r Ddawns

Rho dy law i mi ac fe ddawnsiwn gyda’n gilydd trwy Gymru, a dysgu hanesion difyr a gwahanol am y Ddawns Werin Gymreig. Trysorfa o bytiau difyr am y ddawns ac ambell chwedl werin yw Llwybrau’r Ddawns, o ddiddordeb i unrhyw un sydd am wybod am ein traddodiadau gwerin. Cyfrol gynhwysfawr ar ffurf ugain o

Darllenwch Mwy…