Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Teyrnged i Mike Hughes Tribute

Efo tristwch dysgom am farwolaeth Mike Hughes, yn ei gartref yng ngwlad Groeg, ar ddydd Gwener, Tachwedd 6ed, 2020. Bu farw Mike yn dawel yn ei gwsg efo’i ail wraig Trish wrth ei ochr. Roedd o wedi bod yn sâl ers cryn amser. Brodor o Fae Colwyn oedd Mike Hughes. Symudodd i bentref ger Yr

Darllenwch Mwy…

Cystadleuaeth – Competition!

Mae rhai timoedd dawns yn dechrau cyfarfod ‘o bell’ ond mae’n anodd gwybod beth i’w ddawnsio. Fedrwch chi helpu wrth gyfansoddi neu addasu dawns werin Gymreig er mwyn i ni barhau i ddawnsio a hefyd cadw’n saff??? Gwobrau hael hefyd! Dyddiad cau 31-10-2020 (manylion pellach isod) Mewn cydweithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Hwyl yr Haf / Summer Fun

Er waethaf y cyfyngiadau oherwydd y cyfnod clo mae dawnswyr gwerin Cymru wedi parhau i fod yn brysur iawn. Y prosiect diweddaraf yw cyhoeddi fideo o ddawnswyr a cherddorion o bob rhan o Gymru yn dawnsio Ffaniglen. Un o ddawnsiau twmpath mwyaf poblogaidd Cymru, gyda chyfarwyddiadau ar y fideo er mwyn i bawb arall ymuno!

Darllenwch Mwy…

3 weeks ago
Braf gweld eich bod yn dal i ddawnsio yn y cyfnod clo - Great to see you are still able to keep dancing during lockdown! 😄 https://t.co/6JHjsUcnsF
3 weeks ago
Mae’r beirniaid wrthi yn tafoli - diolch i bawb wnaeth gystadlu! / We’re looking forward to be inspired on how to keep dancing within social distancing (and lockdown) rules. It’s all in the judges’ hands! #traddodiadbyw https://t.co/yEvvrxZ65V DawnsioGwerin photo
4 weeks ago
Dyddiad cau dydd Sadwrn yma! - Closing date this Saturday 31-10-2020 🧹🕸🦇🧛🏻‍♂️🧙🏽‍♀️ https://t.co/gz4gSgPmRf DawnsioGwerin photo