Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Mari Lwyd 2021

Mae gan Gymru bob math o draddodiadau yn ymwneud â chyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd: o ganu plygain i hel calennig, ac wrth gwrs ‘pwnco’ gyda’r Fari Lwyd. Gallwch ddarllen hanes y gwahanol arferion hynod sydd yng nghlwm â gwahanol rannau o Gymru yma: https://www.wales.com/cy/am-gymru/diwylliant/traddodiadau-nadolig-cymreig Yn y cyfamser, dymunwn “Blwyddyn Newydd Dda i chi

Darllenwch Mwy…

Cyfansoddi Dawns – Canlyniadau’r Gystadleuaeth

Mae canlyniadau’r gystadleuaeth cyfansoddi dawns wedi cyrraedd! Diolch i bawb wnaeth gystadlu ac wrth gwrs i Bethanne ac Idwal Williams am feirniadu. Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac yn arbennig i Alison Allen am ddod yn fuddugol. Gallwch ddarllen y feirniadaeth isod ac edrychwn ymlaen at gael rhoi cynnig ar y dawnsiau er mwyn i ni ddal

Darllenwch Mwy…

Asesiad Risg (Covid-19) i Dimoedd Dawnsio

Tachwedd 2020 Er mwyn cynorthwyo timoedd dawnsio traddodiadol Cymreig sy’n ystyried ail-ddechrau dawnsio yn ystod cyfnod Covid-19, mae Cymdeithas Ddawns Werin Cymru wedi paratoi dogfen asesiad risg i gynorthwyo. Mae’r asesiad risg yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran cyfarfod y tu mewn ar gyfer gweithgareddau wedi’u trefnu. Os ydych chi am ail-ddechrau unrhyw

Darllenwch Mwy…

3 weeks ago
Mari Lwyd 2021 - penillion amserol iawn diolch i @dawnswyr_cdydd 👏🏻👏🏻👏🏻 For more details on Mari Lwyd and other seasonal Welsh traditions, visit our website: https://t.co/2635toz97h #MariLwyd #calan #traddodiadbyw #Wales #Cymru https://t.co/ETTsrJ5o4n DawnsioGwerin photo
3 weeks ago
Blwyddyn Newydd Dda - Happy New Year! https://t.co/tRTSnqgW2R
DawnsioGwerin photo
Valériane Leblond @Triaglog
🍬🪙Blwyddyn Newydd dda i chi,
Ac i bawb sydd yn y tŷ
Dyma ein dymuniad ni,
Blwyddyn Newydd dda i chi!🪙🍬
This is Calennig, the song Welsh children sing to their neighbours’ doors on the first of January to bring luck and happiness and to get a few coins and sweets in return https://t.co/Vwn82nCWrP
2 months ago
The compose a dance, competition results are in! Congratulations to all involved including @steddfota16, the adjuicators - Bethanne and Idwal Williams, and of course the winners! 👏🏻👏🏻👏🏻😊🏆 #traddodiadbyw #folk https://t.co/fJoNHG4Fzc DawnsioGwerin photo