Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Diweddariad Eisteddfod AmGen

Cyhoeddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol: Ymestyn dyddiad cau cystadlaethau torfol i 1 Mehefin “Gan fod canllawiau COVID diweddaraf y Llywodraeth yn caniatáu i weithgareddau dan do ail-gychwyn ar 17 Mai, rydym wedi penderfynu ymestyn dyddiad cau cofrestru rhai o gystadlaethau torfol Eisteddfod AmGen i ddydd Mawrth 1 Mehefin, 5yh.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i

Darllenwch Mwy…

Eisteddfod AmGen

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadlaethau’r Eisteddfod Amgen a dim ond mis sydd nes y dyddiad cau: 17:00, 17eg Mai. Pump cystadleuaeth ddawns sydd yna (cystadlaethau 33 – 38) yn gymysgedd o ddawnsio unigol a grŵp. Cofiwch y medrwch ddefnyddio’r ddawns fuddugol a gyfansoddwyd gan Alison Allen ar gyfer cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau os ydych

Darllenwch Mwy…

Dawns 2021

CAIS AM ERTHYGLAU (ac ati) AR GYFER DAWNS 2021 Rydym yn gofyn am erthyglau, ysgrifau, ac ati (e.e. cofiant, dawns newydd, tynnu sylw at ddawnsiau nas arddangosir bellach, ffrwyth ymchwil, …) i’w gosod yn y rhifyn nesaf o DAWNS. Derbynnir hefyd hanes y timau (e.e. ymateb i’r cyfnod clo), pytiau o newyddion (e.e. genedigaethau, priodasau a marwolaethau).

Darllenwch Mwy…

4 weeks ago
Coffa da am yr arbennig Dai Davies - cawr o gôl geidwad ac un o ffans @DawnsioGwerin / A tribute programme to remember the wonderful Dai Davies - a first class goalie and a Welsh folk dancing fan @S4C @sgorio #Cymru #Wales #folk #gwerin https://t.co/PBDm5Hd6RD DawnsioGwerin photo
1 month ago
Braf gweld Rhian, Bryn a’r teulu ar raglen Blwyddyn Covid: Lleisiau Cymru heno @S4C Rhaglen o chwerthin a dagrau, fel ein blwyddyn ni i gyd mae’n siwr - Lovely to see some folk dancing on S4C tonight 😊🌈💗 https://t.co/8OsKz5PBm0 DawnsioGwerin photo
1 month ago
Newyddion trist o golli dau aelod annwyl o’n cymuned o ddawnswyr gwerin Cymreig - Sincerest condolences with family, friends and fellow dancers of Andy Phillips, Dawnswyr Delyn and Bill Weaver, Dawnswyr Blaenafon #atgofion #memories #gwerin #folk https://t.co/HDaZyVvreA DawnsioGwerin photo