Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Cystadleuaeth – Competition!

Mae rhai timoedd dawns yn dechrau cyfarfod ‘o bell’ ond mae’n anodd gwybod beth i’w ddawnsio. Fedrwch chi helpu wrth gyfansoddi neu addasu dawns werin Gymreig er mwyn i ni barhau i ddawnsio a hefyd cadw’n saff??? Gwobrau hael hefyd! Dyddiad cau 31-10-2020 (manylion pellach isod) Mewn cydweithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Hwyl yr Haf / Summer Fun

Er waethaf y cyfyngiadau oherwydd y cyfnod clo mae dawnswyr gwerin Cymru wedi parhau i fod yn brysur iawn. Y prosiect diweddaraf yw cyhoeddi fideo o ddawnswyr a cherddorion o bob rhan o Gymru yn dawnsio Ffaniglen. Un o ddawnsiau twmpath mwyaf poblogaidd Cymru, gyda chyfarwyddiadau ar y fideo er mwyn i bawb arall ymuno!

Darllenwch Mwy…

Cofio Alice E. Williams

Ar ddydd Llun 3ydd Awst clywyd y newyddion trist am farwolaeth un o’n haelodau cyntaf ac un wnaeth cymaint i hyrwyddo dawnsio traddodiadol Cymreig. Ganed Alice E Williams ym Mryn Madog, Brynrefail yn 1925 yn ail ferch i Elizabeth (Robinson gynt) a David Williams (Y Gôf). Addysgwyd hi yn Ysgol Ramadeg Brynrefail a Choleg y Normal,Bangor.

Darllenwch Mwy…

5 days ago
Free Welsh medium event for children - Rhywbeth AM DDIM i’r plant fwynhau!! 4 sesiwn ar fore Sadwrn ola’r mis!! Cysylltwch am fanylion ac i archebu lle: @MenterCGE elen @mcge.org.uk
01269871600 https://t.co/4rHd5onUKM
DawnsioGwerin photo
7 days ago
Hollol hyfryd! https://t.co/S3a9Wpmq4z
DawnsioGwerin photo
Celfennau @Celfennau
Pâr o glocs a grefftwyd i mi pan on i tua pedair mlwydd oed gan fy nhadcu, Harri Davies, y #clocsŵr o #Llanpumpsaint. Yn y 70au, fe wnaeth ddysgu'r grefft i Hywel Davies o Dregaron, ac fe fu Hywel wedyn yn dysgu Geraint Parfitt yn amgueddfa @StFagans_Museum. #clocs #clogs https://t.co/KPGpqJua3N
2 weeks ago
Hot off the press! Mae rhifyn 2020 o Dawns ar ei ffordd i bob aelod... Dawns 2020 is making it’s way towards each member! #traddodiadbyw https://t.co/JoSUNhFwHa DawnsioGwerin photo