Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Dawns y Cyfnod Clo – Lockdown Dance

Yn Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd Alison Allen fel enillydd y gystadleuaeth cyfansoddi dawns. Gyda thimoedd dawns yn dechrau cyfarfod unwaith eto, rydym yn medru rhannu copi electronig o’r ddawns gyda chi. Enw’r ddawns erbyn hyn yw ‘Dawns y Swigen – The Bubble’ ac mae’n galluogi chwe dawnsiwr o bedair aelwyd i gyd-ddawnsio a chadw at reolau

Darllenwch Mwy…

Diweddariad – Eisteddfod AmGen

Gweler isod ddiweddariad oddi wrth yr Eisteddfod Genedlaethol o ran dyddiad cau cystadlaethau torfol: “Gyda chyfyngiadau COVID yn llacio ychydig yng Nghymru, a rhagor o bobl yn cael dod at ei gilydd, ry’n ni wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau torfol eleni. Mae nifer ohonoch chi wedi cysylltu i ddweud ei bod

Darllenwch Mwy…

Dyddiadau cau Eisteddfod AmGen 2021

Neges atgoffa Dyddiad cau cystadlaethau unigol a deuawdau/triawdau Eisteddfod AmGen 2021 @17:00 ar 17/5/2021. Dyddiad cau cystadlaethau torfol 1/6/2021. Cliciwch ar y ddolen am gyfarwyddiadau pellach: https://mailchi.mp/eisteddfod/cystadlaethau_dawns Pob lwc bawb!

1 week ago
TAITH / TOUR
Heb gael cyfle i weld #Qwerin eto?
Yet to catch a performance of Qwerin?
Ysu i weld perfformiadau byw?
Itching to see live performances?
Tour dates Summer 2021:
Dyddiadau a gwybodaeth / dates and info.:
https://t.co/7mDEf4Nj0N
#dance #dawnsiogwerin #welshfolk https://t.co/rIoJJTy157
DawnsioGwerin photo
1 month ago
Ymdrech WYCH gan ysgolion @CaerphillyCBC 👏🏻👏🏻👏🏻 An AMAZING effort by these young dancers! Da iawn bawb @mentercaerffili 👌🏻🎉😀 #ffiliffest2021 #traddodiadbyw #Wales #folk #Cymry #gwerin https://t.co/TuVG5VyTIB
2 months ago
Dyma @talogwerin yn rhoi cynnig ar ddawns fuddugol Alison Allen ‘Dawns y Swigen - The Bubble’. Cystadleuaeth ar y cyd gyda @steddfota16 / The good news is that Alison’s winning social dis-dance is now available on our website (link below)! #traddodiadbyw
https://t.co/xnmRR7cBa1 https://t.co/xeqpmjYp2P