Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Eisteddfod “AmGen” National Eisteddfod

Efallai nad oes modd i ni ymweld â maes unrhyw eisteddfod yr haf hwn eto, ond mae arlwy ar-lein Eisteddfod AmGen yma i’n diddanu. Gellir gweld yr amserlen lawn isod a dyma fanylion y gweithgareddau a’r cystadlaethau sy’n ymwneud â dawnsio traddodiadol. Mwynhewch! 1-8-2021 @12:20 Tudur Phillips yn perfformio gyda Gwilym Bowen Rhys ac Irfan Rais

Darllenwch Mwy…

Dawns y Cyfnod Clo – Lockdown Dance

Yn Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd Alison Allen fel enillydd y gystadleuaeth cyfansoddi dawns. Gyda thimoedd dawns yn dechrau cyfarfod unwaith eto, rydym yn medru rhannu copi electronig o’r ddawns gyda chi. Enw’r ddawns erbyn hyn yw ‘Dawns y Swigen – The Bubble’ ac mae’n galluogi chwe dawnsiwr o bedair aelwyd i gyd-ddawnsio a chadw at reolau

Darllenwch Mwy…

Diweddariad – Eisteddfod AmGen

Gweler isod ddiweddariad oddi wrth yr Eisteddfod Genedlaethol o ran dyddiad cau cystadlaethau torfol: “Gyda chyfyngiadau COVID yn llacio ychydig yng Nghymru, a rhagor o bobl yn cael dod at ei gilydd, ry’n ni wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau torfol eleni. Mae nifer ohonoch chi wedi cysylltu i ddweud ei bod

Darllenwch Mwy…

1 month ago
Good news! #eisteddfod2022 #dawnsiogwerin https://t.co/mEriUXYpiV
DawnsioGwerin photo
eisteddfod_eng @Eisteddfod_eng
Big news! We're back! Ceredigion National Eisteddfod to be held in 2022!
And we can't wait! Get ready, Tregaron - we're on our way!
More here 👉 https://t.co/7gWQ0yjFzn https://t.co/QBEcaRAwkU
1 month ago
Newyddion da! #eisteddfod2022 #dawnsiogwerin https://t.co/djAUyl3GpS
DawnsioGwerin photo
eisteddfod @eisteddfod
Newyddion gwych! Cyhoeddiad gan Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion ( #steddfod2022)
Ry'n ni'n ôl!
Rhagor yma 👉 https://t.co/n7O23oAgpN https://t.co/cDoH36z1Vy