Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Parti Platinwm

PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY Roedd dathliadau’r parti platinwm yn achlysur arbennig yn hanes ein cymdeithas. Yn ystod penwythnos Hydref 25ain i’r 27ain, roedd cyfle i fwynhau noson gwis; dawnsio ym mynedfa fawreddog Sain Ffagan; cymdeithasu yn y ginio fawreddog a’r twmpath ac yna, ar y bore Sul, cyfle i ail-weld cyflwyniad ar hanes y gymdeithas. Diolch

Darllenwch Mwy…

Dawns ‘Y filltir sgwâr’ – ‘The square mile’ dance

GŴYL CERDD DANT 2019 Mae’r ddawns “Y Filltir Sgwâr”, ar gyfer y gystadleuaeth “Parti Dros 16 oed”, nawr wedi ei chyhoeddi gan y Gymdeithas fel pamffled. Dawns sgwâr, fel mae’n digwydd, a phedair rhan yw hi wedi, ei chyfansoddi gan Mavis Williams Roberts er cof am Dai Williams,Tawerin.  Mae’r alaw wedi ei chyfansoddi gan Eirlys

Darllenwch Mwy…

Dathlu 70

CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU WELSH FOLK DANCE SOCIETY DATHLU 70 Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70. Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU. It belongs to us – let’s show how proud

Darllenwch Mwy…

4 days ago
We always knew Welsh folk dancers had style! Darllenwch am steil cadeirydd @dawnswyrtawerin yn @CylchgrawnGolwg #dawnsiogwerin https://t.co/mbGN7YRUd3
DawnsioGwerin photo
Dawnswyr Tawerin @dawnswyrtawerin
Llongyfarchiadau Graham @grarhi Cadeirydd @dawnswyrtawerin ar erthygl #Steil yn @CylchgrawnGolwg 👌🏻👔🧢🥾🕺🏼 #teuluTawerin #Gwych https://t.co/fVhCQMm4Q7
4 weeks ago
A’r clip olaf yw’r grwpiau dawns agored, diolch @S4C am rannu’r cyfan! And last of all the open dance groups from Saturday’s @gcdllanelli2019 - enjoy! https://t.co/Ho9o3os0Bh