Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Cystadleuaeth – Competition!

Mae rhai timoedd dawns yn dechrau cyfarfod ‘o bell’ ond mae’n anodd gwybod beth i’w ddawnsio. Fedrwch chi helpu wrth gyfansoddi neu addasu dawns werin Gymreig er mwyn i ni barhau i ddawnsio a hefyd cadw’n saff??? Gwobrau hael hefyd! Dyddiad cau 31-10-2020 (manylion pellach isod) Mewn cydweithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Hwyl yr Haf / Summer Fun

Er waethaf y cyfyngiadau oherwydd y cyfnod clo mae dawnswyr gwerin Cymru wedi parhau i fod yn brysur iawn. Y prosiect diweddaraf yw cyhoeddi fideo o ddawnswyr a cherddorion o bob rhan o Gymru yn dawnsio Ffaniglen. Un o ddawnsiau twmpath mwyaf poblogaidd Cymru, gyda chyfarwyddiadau ar y fideo er mwyn i bawb arall ymuno!

Darllenwch Mwy…

Cofio Alice E. Williams

Ar ddydd Llun 3ydd Awst clywyd y newyddion trist am farwolaeth un o’n haelodau cyntaf ac un wnaeth cymaint i hyrwyddo dawnsio traddodiadol Cymreig. Ganed Alice E Williams ym Mryn Madog, Brynrefail yn 1925 yn ail ferch i Elizabeth (Robinson gynt) a David Williams (Y Gôf). Addysgwyd hi yn Ysgol Ramadeg Brynrefail a Choleg y Normal,Bangor.

Darllenwch Mwy…

1 week ago
Dyma ein hysgrifennydd Frances Jones ar @PrynhawnDaS4C heddiw yn hyrwyddo’r gystadleuaeth cyfansoddi dawns gyda Shan Crofft @steddfota16 - dyddiad cau diwedd Hydref! #traddodiadbyw https://t.co/PAckyabhkq DawnsioGwerin photo
1 week ago
Dawnsio. Stepio. Clocsio. Dancing. Stepping. Clogging. Feel the rhythm! #traddodiadbyw https://t.co/I7AbK9uwaX DawnsioGwerin photo
2 weeks ago
Ewch amdani bobl! Well worth competing, still time left! 😊 https://t.co/7EdnUCYqIc
DawnsioGwerin photo
CymdeithasSteddfodau @steddfota16
Digon o amser tan ddiwedd y mis a dyddiad cau’r gystadleuaeth cyfansoddi dawns👇🏻Rhowch gynnig arni! 🤗 #dawnswerin @DawnsioGwerin https://t.co/39qv6MbZBI