Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Parti Platinwm

PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY Dyddiad i’r Dyddiadur / A date for your diary Hydref October 25 – 27 2019 Penwythnos o ddathlu, gwledda a dawnsio! A weekend of celebration, feasting and dancing! Gwesty’r Vale Hotel ym Mro Morgannwg  (www.valeresort.com) Manylion i ddilyn/ Details to follow Cyswllt/ Contact: eirypalfrey@gmail.com

Dathlu 70

CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU WELSH FOLK DANCE SOCIETY DATHLU 70 Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70. Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU. It belongs to us – let’s show how proud

Darllenwch Mwy…

Traciau ymarfer dawnsiau gwerin Eisteddfod yr Urdd 2019

Cliciwch enwau’r dawnsiau i lawrlwytho Traciau MP3 ar gyfer ymarfer at Eisteddfod yr Urdd 2019 Hyd y dawnsiau Lle nad yw’r cyfarwyddiadau yn nodi sawl gwaith i berfformio dawns, penderfynwyd recordio nifer addas o droeon ar gyfer trac ymarfer, ond gellid eu dawnsio unrhyw nifer o droeon. Ail alawon Mae traciau Rali Twm Sion a

Darllenwch Mwy…

2 weeks ago
Gwahoddiad i Ddawnsio
An Invitation to Dance.
yng nghwmni ; with
Dawnswyr o Gymru. Welsh Dancers
Skylark & Art Forge - Karelia (Ru)
Belly Fusion Dance Collective (UK) https://t.co/nr5dHxPbak
DawnsioGwerin photo