Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion drwy ein tudalen Twitter, Instagram a Facebook.
Felly cadwch mewn cysylltiad a dawnsiwch gydag arddeliad.

e-bost: ysgrifennydd@dawnsio.cymru / ymaelodi

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Cofio Marion Owen

Teyrnged i’n Cyn-lywydd (2015-2018) Marion Owen, a oedd yn well ganddi gael ei hadnabod yn swyddogol fel Mrs Bryn Owen. Trist gennym gofnodi marwolaeth Marion yn dawel ar 10fed Chwefror, 2020 yn dilyn salwch byr a achoswyd yn dilyn iddi syrthio yn ei chartref, a thrwy hynny dorri ei garddwrn a’i braich. Wedi cyfnod yn ysbyty Amwythig,

Darllenwch Mwy…

Braslun o Newyddion y Gymdeithas

Dyma flas bach i chi o rai gweithgareddau ym myd y ddawns dros y misoedd diwethaf… Gŵyl Cerdd Dant Llanelli 2019: Tachwedd 9fed, 2019— Yn y digwyddiad hwn roedd y darlledu o’r llwyfan ar gyfer y cystadlaethau dawns yn rhagorol. Dangoswyd perfformiad cyflawn pob grŵp i alluogi gwylwyr teledu i benderfynu drostynt eu hunain ym mha

Darllenwch Mwy…

Dawns 2020 – galw am erthyglau

Annwyl aelod/au, Mae’n gyfnod anodd i ni gyd ond mae Cymdeithas Dawns Werin Cymru yn awyddus i’n helpu fel aelodau i gadw mewn cysylltiad. Ein bwriad yw cyhoeddi rhifyn 2020 o ‘Dawns’ (er efallai y bydd ychydig yn hwyrach na’r arfer). Felly beth amdani…? Rhannwch eich hanesion gyda ni! Ydych chi wedi bod ar daith

Darllenwch Mwy…

1 day ago
Cofiwch alw draw yn Tŷ Gwerin, cyfle i glywed hanes @talogwerin heddiw am 15:30 - Catch up with some highlights of Wales’ folk scene here @eisteddfod #AmGen https://t.co/60EHO7Vh2P
DawnsioGwerin photo
Dawnswyr Talog @talogwerin
Cyfle i glywed hanesion 40 mlynedd o ddawnsio yn Talog yfory @eisteddfod AmGen - A virtual chat with Dawnswyr Talog members @ 15:30 tomorrow, reminiscing the past 40 years https://t.co/GuQMz513xp #AmGen #traddodiadbyw @DawnsioGwerin https://t.co/DQ6AZ2UEvR
3 days ago
Digon i’n didanu yn Tŷ Gwerin eto ‘fory gan gynnwys stepio yn y Stomp am 17:30 - Head over to @eisteddfod’s website tomorrow for some more folk fun #AmGen https://t.co/iZMElFyNO4 https://t.co/oLWgzZOZ9q DawnsioGwerin photo
3 days ago
O’r archif heddiw yn AmGen, cyfle i weld sioe Dyddiadur Morfudd - @eirypalfrey tells us the history of Lady Llanover throuh the eyes of her maid Morfudd today @eisteddfod @ 13:00 #AmGen https://t.co/fuRkVP3EMt DawnsioGwerin photo