Cyhoeddwyd yr ethyglau yma yn rhifyn 1996-97 o gylchgrawn y Cymdeithas DAWNS i gofio canmlwyddiant marwolaeth Arglwyddes Llanofer ym 1896. Yn dilyn mae teyrnged i’r Saesnes hynod hon a wnaeth, ymysg ei hamryw orchestion, gymaint i adfer dawnsio gwerin Cymru.