Polisïau

2 Items

Canllawiau Beirniadu

Canllawiau Beirniadu Dawnsio Gwerin a Chlocsio Mae is-bwyllgor o Gymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (CGDWC) wedi paratoi canllawiau beirniadu dawnsio gwerin a chlocsio. Mae aelodau eraill o’r pwyllgor gwaith eisoes wedi rhoi mewnbwn i’r canllawiau. Bwriad y Gymdeithas yn awr yw trafod y canllawiau ymhellach mewn cyfarfodydd o bosib mewn pum ardal yng Nghymru. Yn

Darllenwch Mwy…