Cliciwch i lawrlwytho Ffurflen Ymaelodi

E-bost: trysorydd@dawnsio.cymru

Dyma rai manteision o ymaelodi â Chymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru:

*Cylchgrawn Blynyddol y Gymdeithas: ‘DAWNS’ (tymor yr haf)

 • erthyglau
 • gwybodaeth
 • ymchwil

*Gwybodaeth am a gwahoddiadau i wyliau cenedlaethol a rhyngwladol

Cyfle mewn cyrsiau (gyda gostyniad yn y pris) a gweithdai i ddysgu mwy, i gymdeithasu ac i DDAWNSIO

Enwebiad posib i’r Pwyllgor Gwaith i ddylanwadu ar waith y Gymdeithas yn genedlaethol

Pleidlais a’r gallu i ddylanwadu ar benderfyniadau e.e. ar aelodau o’r Pwyllgor Gwaith

*Defnydd o lyfrgell y Gymdeithas yn San Ffagan

 • dogfennau gwreiddiol
 • llythyrau
 • tapiau a ffilmiau
 • llawysgrifau gwreiddiol
 • pob copi o Dawns, pob adroddiad blynyddol, pob Cylchlythyr

*Adroddiadau a gwahoddiad i’r Cyfarfod Blynyddol

 • gwaith y flwyddyn
 • gwariant
 • cyfeiriadau yr holl aelodau a’r timau

*AM DDIM!