Calan Mai – May Day Celebrations

Mai 2, 2020

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru AM DDIM Dathlir y diwrnod gyda hwyl a sbri a cherddoriaeth, ac efallai’r ddawns enwocaf oll, dawnsio gyda’r Fedwen Haf. Ymunwch â ni’r penwythnos hwn i ddathlu Calan Mai, wedi’ch ysbrydoli gan y traddodiadau a’r chwedlau sy’n perthyn i’r adeg hon o’r flwyddyn. Dawnsio gwerin traddodiadol: 11.30am o flaen yr

Darllenwch Mwy...

Event Details

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Mai 25, 2020 – Mehefin 30, 2020

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, os byddwch ar y maes cofiwch alw draw i’n gweld ar y stondin! Am fwy o fanylion ewch i: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2020/

Event Details

Diwrnod Treftadaeth Blaenafon World Heritage Day

Mehefin 27, 2020

Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon World Heritage Day 20fed Pen-blwydd 27-06-2020 11am-4pm Perfformiadau gan Dawnswyr Blaenafon, ymysg eraill Eleni mae Blaenafon yn dathlu ei statws ‘treftadaeth y byd’ wrth ddod â chyfnod cynnar oes Fictoria’n fyw… Dewch i ymuno yn yr hwyl!  

Event Details

Dawns ar y Mynydd

Gorffennaf 18, 2020

Dawns ar y Mynydd yn nghanol tref Blaenafon Mynediad am ddim! Bydd twmpath ar y nos Sadwrn. Yn ystod y penwythnos bydd, ymysg eraill, cyfle i weld Dawnswyr Blaenafon, Cwmni Gwerin Pont y Pwl. Gwerinwyr Gwent a phlant Ysgol Bryn Onnen. Croeso cynnes i bawb! http://www.dawns.blaenavonlink.uk/    

Event Details

Eisteddfod Genedlaethol

Awst 1, 2020 – Awst 8, 2020

Eisteddfod 2020 Cynhelir yr Eisteddfod yn Nhregaron, Ceredigion, 1-8 Awst 2020 Am fwy o wybodateh cliciwch yma  

Event Details