Diwrnod o Ddawns, Gardd Fotaneg

Gorffennaf 15, 2023 10:30 am

DIWRNOD O DDAWNSIO yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, Llanarthne ar Ddydd Sadwrn, 15fed o Orffennaf, 2023. Gorymdaith o’r Brif Fynedfa am 10.30 y bore Mynediad am DDIM i bawb sy’ mewn gwisg ddawnsio. Mae’r digwyddiad hwn dan nawdd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Am fwy o fanylion – cysyllter â   ffynnonlwyd@gmail.com Gofynnir yn garedig hefyd ar i chwi

Darllenwch Mwy...

Event Details