Am luniau’r grwpiau ewch i’r Oriel


dancers-icon

Twmpath Aberystwyth

e: toptwmps@gmail.com
f: facebook.com/twmpathaberystwyth

Clwb Alawon wythnosol: 6:30pm nosweithiau Llun  |  Neuadd Llanbadarn, Aberystwyth
Cyfle i rannu a dysgu alawon gwerin traddodiadol Cymreig.

Twmpath misol: Neuadd y Buarth, Ffordd Stanley, Aberystwyth
Mynediad am ddim – diolch am bob cyfraniad tuag at gostau llogi’r neuadd.

Gweithgareddau eraill: Rydym hefyd yn cefnogi Parti Dawns Aberystwyth yn eu sesiynau ymarfer a’u perfformiadau, ac yn perfformio a chynnal twmpathau yng Ngheredigion a’r cyffiniau.

Cysylltu: Gyrrwch neges ar Facebook Messenger i Annette Williamson, Keith Floyd neu Jem Randles.


dancers-iconDawnswyr Bro Cefni
Cysylltu: Huw Roberts telynachrwth@aol.com


dancers-icon

Cwmni Dawns Werin Caerdydd

e: ysgrifennyddCDWC@gmail.com
f: facebook.com/CwmniDawnsWerinCaerdydd

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Iau  |  Neuadd Ysgol y Gadeirlan, Stryd Fawr, Llandaf, CF5 2DX
Os hoffai unrhywun fynychu ymarfer i ddarganfod mwy, gofynnir iddynt gysylltu o flaen llaw trwy e-bost: ysgrifennyddCDWC@gmail.com

Cysylltu: E-bost ysgrifennyddCDWC@gmail.com neu cadeiryddcdwc1@gmail.com – neu drwy’r dudalen Facebook.


dancers-icon

Dawnswyr Caernarfon

e: dawnswyr.caernarfon@gmx.com
f: facebook.com/groups/964788744483697
tel: 01286 673485

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Iau  |  Canolfan yr Aelwyd, Stryd yr Eglwys, Caernarfon, LL55 1SW
Croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i alw heibio ar noson ymarfer.

Cysylltu: Neges e-bost neu ffonio Idwal Williams.


dancers-iconChepstow Country Dance Club
Cysylltu: Edwina Morgan edwinacmorgan@icloud.com


dancers-icon

Dawnswyr Delyn

g: www.dawnswyrdelyn.org.uk
e: ymholiadau@dawnswyrdelyn.org.uk
f: facebook.com/DawnswyrDelyn
i: instagram.com/DawnswyrDelyn

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Llun  |  Clwb Rygbi Yr Wyddgrug, CH7 1UF
Croeso i unrhyw un ddod i noson ymarfer.

Cysylltu: Neges e-bost, Facebook neu Instagram i Graihagh Pelissier.


dancers-iconDawnswyr Glancleddau
Cysylltu: Morwel Palmer morwel@oxlands.co.uk


dancers-icon

Gwerinwyr Gwent

w: www.gwerinwyrgwent.org.uk/
e: jandsv19@talktalk.net
f: facebook.com/gwerinwyrgwent
tel: 01495 271953

Ymarferion: 8pm nosweithiau Iau  |  Neuadd Gymuned Graig, Casnewydd, NP10 8HZ
Cysylltwch o flaen llaw i wneud yn siŵr bod ymarfer yn cael ei gynnal.

Cysylltu: Neges e-bost neu ffonio Sue Venn.


dancers-icon

Dawnswyr Môn

e: mejbronant@gmail.com
i: instagram.com/dawnswyrmon

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Mercher  |  Ysgol y Borth, Porthaethwy, LL59 5DS
Ymarfer yn ystod tymor ysgol. Croeso i aelodau newydd ar unrhyw adeg.

Cysylltu: Gyrru e-bost i Mair Eleri Jones.


dancers-iconDawnswyr Nantgarw
Cysylltu: Gavin Ashcroft, dawnswyrnantgarw@gmail.com

dancers-iconDawnswyr Penybont
Cysylltu: Huw Morris ccathuw@yahoo.co.uk


dancers-icon

Dawnswyr Gwerin Pen-y-Fai

g: www.dawnswyrpenyfai.co.uk
e: eirypalfrey@gmail.com
f: facebook.com/groups/4978879666
m: 07720 009902

Ymarferion: 8:15pm nosweithiau Iau  |  Scout Hut, Heol Llangewydd, Penybont-ar-Ogwr, CF31 4JP
Croesawir pwy bynnag sy’n digwydd troi i fyny ar y noson.

Cysylltu: E-bostio neu neges destun i Eiry Hunter i gysylltu.


dancers-icon

Cwmni Gwerin Pontypŵl

e: cwmnigwerinpontypwl@gmail.com
f: facebook.com/CwmniGwerinPontypwlWelshFolkDancers

f: facebook.com/mariafonlwyd

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Mawrth  |  Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, NP4 8LE
Croeso i gerddorion a dawnswyr; rydym hefyd yn dal ar bob cyfle i berfformio gyda’r Fari Lwyd yn ystod y gaeaf. Cysylltwch cyn dod i ymarfer – gallwn fod allan yn perfformio ar nosweithiau Mawrth.

Cysylltu: Neges Facebook Messenger neu yrru e-bost i Alison, Caroline neu Carole.


dancers-icon

Dawnswyr Seithenyn

e: alg54@aber.ac.uk
f: facebook.com/dawnswyrseithenyn
i: instagram.com/dawnswyrseithenyn
wa: 07870 387563

Ymarferion: nosweithiau Mawrth  |  Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, SY23 3DE
Plant: 5pm-6:30pm (tri grŵp)
Oedolion: 7:30pm-9pm
Cysylltwch â Alaw Griffiths o flaen llaw.

Cysylltu: Neges e-bost neu WhatsApp i Alaw Griffiths.


dancers-icon

Dawnswyr Talog

w: dawnswyrtalog.org.uk
e: post@dawnswyrtalog.org
wa: 07399 744092
f: facebook.com/talogwerin
i: instagram.com/dawnswyrtalog
t: twitter.com/talogwerin

Ymarferion: 8:00pm nosweithiau Mawrth  |  Neuadd Gymunedol Talog, SA33 6NY
Cysylltwch â Llŷr Griffiths ar e-bost neu WhatsApp o flaen llaw.

Cysylltu: Llŷr Griffiths ar e-bost, neges destun, neu WhatsApp.


dancers-iconDawnswyr Tanat
Cysylltu: Ms Eirian Glennie eirian@rhosydd.co.uk


dancers-icon

Dawnswyr Tawerin

g: www.tawerin.cymru
e: dawnswyrtawerin@gmail.com
i: instagram.com/dawnswyrtawerin
t: twitter.com/dawnswyrtawerin

Ymarferion: 8pm nosweithiau Mercher  |  Clwb Rygbi Pontardawe, SA4 8LW
Cysylltwch â A Graham Adams ar e-bost o flaen llaw.

Cysylltu: E-bostio A Graham Adams.


dancers-icon

Dawnswyr Tipyn o Bopeth

w: www.tipynobopeth.ic24.net
e: bobtob@ic24.net
wa: 07774 619966
tel: 01994 484496

Ymarferion: 7:30pm nosweithiau Mercher  |  Ystafell Ddarllen Cwrt Henry, Dryslwyn, SA32 8RU
Awgrymwn gysylltu ymlaen llaw ond nid yn angenrheidiol.

Cysylltu: Neges WhatsApp i Bobbie Evans.


dancers-iconTwrch Trwyth
Cysylltu: Jan Rhisiart jrhisiart@hotmail.com

dancers-iconYsgafndroed
Contact: Luned Jones lunedjones@yahoo.com

dancers-iconParti Dawns Ystwyth
Cysylltu: Anne Hobbs annethprosser028@gmail.comGweld Timoedd mewn map mwy