– Trwy law Felicity Blake

Os am ymweld â’r llyfrgell, dilynwch y cyfarwyddiadau Trefniadau Ymweld.

Gwrthrych

 • The Country Dance Book, Part 2 – EFDSS
 • Amlen yn cynnwys cardiau Nadolig cynnar y Gymdeithas
 • Llawlyfr o ddawnsfeydd mewn llawysgrifen
 • Gwahoddiad i Ŵyl Werin yr Urdd, Maesteg 1970
 • Trefn gwasanaeth angladd Pat Shaw Rhagfyr 1977
 • Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd
 • Llun “The Fiddler of Dooney”
 • Snapshot o briodas Eilir a Ceridwen Davies, Francis Môn Jones fel telynores
 • “Press cutting” parthed ymddangosiad Dawnswyr Llangollen, Mai 7ed,  19..?
 • Copi o Cadi Ha/Ffair Caerffili/Ugain Alaw Cymreig
 • Amryw lythyrau yn cynnwys: llythyrau Ceinwen Thomas ati parthed Dawnsfeydd Nantgarw. Copi o’i darlith i’r Scottish Anthropological and Folklore Society 1948
 • Casgliad o luniau yn cynnwys:
  • Gyda’r plant yn chwaraele Ysgol ?Llangwm
  • Llanrwst Mehefin 1950.
  • Dwynwen Berry, Eisteddfod Bangor
 • Nodiadau ar Ddawnsfeydd Nantgarw, EFDSS 1966
 • The Morris in Wales
 • Copïau o Lyfrau Lloffion Lois Blake, y gwreiddiol yn nwylo’r Amgueddfa (3)