Posts from Chwefror 2019

2 Items

Parti Platinwm

by Dawnsio

PARTI PLATINWM/ PLATINUM PARTY Dyddiad i’r Dyddiadur / A date for your diary Hydref October 25 – 27 2019 Penwythnos o ddathlu, gwledda a dawnsio! A weekend of celebration, feasting and dancing! Gwesty’r Vale Hotel ym Mro Morgannwg  (www.valeresort.com) Manylion i ddilyn/ Details to follow Cyswllt/ Contact: eirypalfrey@gmail.com

Dathlu 70

by Dawnsio

CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU WELSH FOLK DANCE SOCIETY DATHLU 70 Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70. Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU. It belongs to us – let’s show how proud

Darllenwch Mwy…