CYMDEITHAS DDAWNS WERIN CYMRU

WELSH FOLK DANCE SOCIETY

DATHLU 70

Gyfeillion dyma’ch cyfle i ddathlu penblwydd ein Cymdeithas yn 70.

Friends, here’s your chance to celebrate 70 years of our Society

Ni biau hon – dewch i ni ymfalchio ynddi! Dyma sut y gallwch CHI DDATHLU.

It belongs to us – let’s show how proud we are of it! This is how YOU can  celebrate

DAWNS

Danfonch adroddiad byr (dim mwy na 250 o eiriau ac UN llun) yn canu clodydd eich tîm. Neu erthygl diddorol am ddawnswyr, cerddorion, dawnsiau ayb 500 – 600 o eiriau + llun.

Send a brief report (no more than 250 words and ONE photo) praising your team. Or an interesting article about dancers, musicians, dances etc 500 – 600 words and a photo