Posts from Rhagfyr 2020

1 Item

Cyfansoddi Dawns – Canlyniadau’r Gystadleuaeth

by Dawnsio

Mae canlyniadau’r gystadleuaeth cyfansoddi dawns wedi cyrraedd! Diolch i bawb wnaeth gystadlu ac wrth gwrs i Bethanne ac Idwal Williams am feirniadu. Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac yn arbennig i Alison Allen am ddod yn fuddugol. Gallwch ddarllen y feirniadaeth isod ac edrychwn ymlaen at gael rhoi cynnig ar y dawnsiau er mwyn i ni ddal

Darllenwch Mwy…