Canllawiau Beirniadu

Canllawiau Beirniadu Dawnsio Gwerin a Chlocsio Mae is-bwyllgor o Gymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (CGDWC) wedi paratoi canllawiau beirniadu dawnsio gwerin a chlocsio. Mae aelodau eraill o’r pwyllgor gwaith eisoes wedi rhoi mewnbwn i’r canllawiau. Bwriad y Gymdeithas yn awr yw trafod y canllawiau ymhellach mewn cyfarfodydd o bosib mewn pum ardal yng Nghymru. Yn

Darllenwch Mwy…

1949 Cyfansoddiad

Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yng Nghastell Amwythig, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 23ain, 1949, ffurffwyd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru.