Newyddion

4142 of 42 items

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL SIR GAR

by Dawnsio

CANLYNIADAU/RESULTS DAWNSIO GWERIN Dydd Mawrth 5 Awst Cyflwyniad ar lafar dawns a chȃn (8) Bro Taf Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi Dydd Mercher 6 Awst Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) Sara Mai Davies, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin Cerian Phillips, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin Lleucu Parri, Caerdydd Unawd Stepio i Fechgyn (97) Daniel Calan Jones,

Darllenwch Mwy…

Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

by Dawnsio

Eirlys Britton o Gaerdydd yw enillydd Medal Goffa Syr T.H.Parry-Williams er clod eleni. Cyflwynir y Fedal yn flynyddol yn yr Eisteddfod i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. Mae Eirlys yn derbyn y Fedal am ei gwaith diflino yn ardal Pontypridd am gyfnod

Darllenwch Mwy…