CANLYNIADAU/RESULTS DAWNSIO GWERIN

Dydd Mawrth 5 Awst

Cyflwyniad ar lafar dawns a chȃn (8)

 1. Bro Taf
 2. Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth
 3. Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi

Dydd Mercher 6 Awst

Dawns Stepio Unigol i Ferched (98)

 1. Sara Mai Davies, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin
 2. Cerian Phillips, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
 3. Lleucu Parri, Caerdydd

Unawd Stepio i Fechgyn (97)

 1. Daniel Calan Jones, Creigiau, Caerdydd
 2. Osian Gruffydd, Efail Isaf, Pontypridd
 3. Tomos Davies, Pen y bont, Caerfyrddind

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (94)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Tawerin
 3. Dawnswyr Penrhyd

Dydd Iau 7 Awst

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96)

 1. Parti Bryn Iawn, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
 2. Daniel ac Osian, Pentyrch a Efail Isaf
 3. Elliw, Tomos a Gareth, Penybont, Bryn Iwan a Cynwyl Elfed

Dydd Gwener 8 Awst

Dawns Stepio i Grŵp (95)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Bro Taf
 3. Ysgol Gynradd Trewen

Dydd Sadwrn 9 Awst

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (93)

 1. Dawnswyr Golat
 2. Tawerin
 3. Dawnswyr Talog

TLWS COFFA LOIS BLAKE(92)

 1. Dawnswyr Nantgarw
 2. Dawnswyr Talog
 3. Tawerin