Posts by Dawnsio

1113 of 13 items

Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

by Dawnsio

LLONGYFARCHIADAU MAWR I ENLLI PARRI Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 A DAWNSWRAIG WERIN A CHLOCSWRAIG HYNOD DALENTOG Cynhaliwyd Cyngerdd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2014 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Nos Sul Hydref 12 Dyma Ysgoloriaeth gwerth £4,000 a roddir yn flynyddol i unigolyn mwyaf addawol o blith cystadlaethau unigol o dan

Darllenwch Mwy…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL SIR GAR

by Dawnsio

CANLYNIADAU/RESULTS DAWNSIO GWERIN Dydd Mawrth 5 Awst Cyflwyniad ar lafar dawns a chȃn (8) Bro Taf Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi Dydd Mercher 6 Awst Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) Sara Mai Davies, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin Cerian Phillips, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin Lleucu Parri, Caerdydd Unawd Stepio i Fechgyn (97) Daniel Calan Jones,

Darllenwch Mwy…

Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

by Dawnsio

Eirlys Britton o Gaerdydd yw enillydd Medal Goffa Syr T.H.Parry-Williams er clod eleni. Cyflwynir y Fedal yn flynyddol yn yr Eisteddfod i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. Mae Eirlys yn derbyn y Fedal am ei gwaith diflino yn ardal Pontypridd am gyfnod

Darllenwch Mwy…