LLONGYFARCHIADAU MAWR I ENLLI PARRI

Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

A DAWNSWRAIG WERIN A CHLOCSWRAIG HYNOD DALENTOG

Cystadleuwyr Bryn Terfel

Cynhaliwyd Cyngerdd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2014 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Nos Sul Hydref 12

Dyma Ysgoloriaeth gwerth £4,000 a roddir yn flynyddol i unigolyn mwyaf addawol o blith cystadlaethau unigol o dan 25 oed yn Eisteddfod yr Urdd.

Gwahoddwyd y chwe detholedig i gystadlu am yr ysgoloriaeth mewn noson arbennig a gynhaliwyd ar ffurf cyngerdd yn dilyn yr Eisteddfod. Ar y noson gofynnwyd i bob cystadleuydd berfformio rhaglen 12 munud o hyd gyda phanel o feirniaid arbenigol yn penderfynu pwy fydd yn derbyn yr Ysgoloriaeth. Nod yr Ysgoloriaeth yw meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru a rhoi’r cyfle iddynt ddatblygu ymhellach yn eu maes.

Y chwech oedd yn cystadlu eleni oedd

  1. Heulen Gwynn Cynfal, Aelwyd Penllyn
  2. Telaid Alaw, Aelwyd Penllyn
  3. Enlli Parri, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
  4. Gwyn Owen, Aelwyd Llundain
  5. Anne Denholm, Aelod Unigol Cylch Caerfyrddin
  6. Aaron Pryce Lewis, Aelod Unigol Cylch Dewi, Penfro

Enlli Parri

18 oed o Gaerdydd, oedd enillydd Dawns Unigol i Ferched 14-25

Enlli 2

Yn enedigol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr, bellach mae Enlli megis cychwyn cwrs BMus yn y Guildhall yn Llundain. Mae hi’n aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Ieuenctid Caerdydd a Cherddorfa Conservatoire Iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel unawdydd enillodd gystadleuaeth Concerto Conservatoire Iau CBCDC yn 2013 ac o ganlyniad cael y cyfle i chwarae Concerto Malcolm Arnold ar gyfer y Ffliwt a Llinynnau gyda cherddorfa linynnol y Coleg. Mae hi hefyd wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Cerddor Gregynog ar ddau achlysur, ac yn 2013 enillodd wobr y prif gerddor yng ngŵyl Cerddor Ifanc De Morgannwg. Cyrhaeddodd Enlli’r llwyfan yng nghystadleuaeth y Rhuban Glas Offerynnol dan 19 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.