Yn berfformiadau, cystadlaethau, twmpathau a mwy – mae gwledd o ddawnsio yn eich disgwyl ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol! Dyma eich canllaw cyflawn i ddawnsio gwerin ar y maes am yr wythnos:

Sadwrn, 5 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Penyfai

Sul, 6 Awst

09:00, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Rownd Gynderfynol: Dawns Stepio Unigol i Ferched o dan 18

09:30, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Rownd Gynderfynol: Dawns Stepio Unigol i Fechgyn o dan 18

12:00, Tŷ Gwerin
Llyfr | Lansio cyfrol “Llwybrau’r Ddawns”

15:20, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Dawns Stepio Unigol i Ferched o dan 18

15:35, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Dawns Stepio Unigol i Fechgyn o dan 18

16:20, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Parti o Ddawnswyr Di-Brofiad
Dawnswyr Porth Neigwl, Parti Pont y Gof, Ysgafndroed, Dawnswyr Plenydd

Llun, 7 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Cefni
gyda Huw Roberts

18:00, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Dawnswyr Môn, Dawnswyr Hafwyl, Dawnswyr Caernarfon

18:25, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Dawns Stepio i grŵp
Dawnswyr Nantgarw, Clocswyr Llŷn, Clocswyr Madryn, Clocswyr Conwy, Dawnswyr Talog, Seithenyn Bach

19:20, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Parti Dawnsio Gwerin o dan 25
Dawnswyr Nantgarw, Clocswyr Conwy, Dawnswyr Caer Talog, Dawnswyr Gwenyn Talog, Dawnswyr Triban Talog

20:30, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Tlws Coffa Lois Blake
Dawnswyr Nantgarw, Dawnswyr Talog

21:45, Pafiliwn Mawr
Twmpath | Twmpdaith

Mawrth, 8 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Cystadleuaeth | Props ar y Pryd

Mercher, 9 Awst

11:00, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Rownd Gynderfynol: Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a hŷn

11:30, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Rownd Gynderfynol: Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a hŷn

12:00, Pafiliwn Bach
Cystadleuaeth | Rownd Gynderfynol: Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Caernarfon
Canlyniad y gystadleuaeth cyfansoddi dawns, a’r ddawns

13:55, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a hŷn

14:10, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a hŷn

15:35, Pafiliwn Mawr
Cystadleuaeth | Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

22:00, Tŷ Gwerin
Twmpath | Twmpdaith

Iau, 10 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Talog

15:30, Tŷ Gwerin
Cystadleuaeth | Talwrn Clocsio

Gwener, 11 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Môn

Sadwrn, 12 Awst

12:00, Tŷ Gwerin
Perfformiad | Dawnswyr Delyn