DIWRNOD O DDAWNSIO

yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, Llanarthne ar Ddydd Sadwrn, 15fed o Orffennaf, 2023.

Gorymdaith o’r Brif Fynedfa am 10.30 y bore

Mynediad am DDIM i bawb sy’ mewn gwisg ddawnsio.

Mae’r digwyddiad hwn dan nawdd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Am fwy o fanylion – cysyllter â   ffynnonlwyd@gmail.com

Gofynnir yn garedig hefyd ar i chwi gysylltu i gyflwyno nifer y dawnswyr a ddaw gyda’ch grwp.