Y bwriad yw, os yw’r rheolau’n caniatau, i fwrw ymlaen gyda’r Ŵyl ar ddydd Sadwrn, Mehefin 25 yn 2022.

Felly, cadwch y diwrnod er mwyn i ni gwrdd unwaith eto i ddawnsio o dan y Pawl Haf (a’r haul?!).