Y bwriad yw, os yw’r rheolau’n caniatau, i fwrw ymlaen gyda chynnal Gŵyl Ifan ar ddydd Sadwrn,

Mehefin 25 yn 2022.

Felly, cadwch y ddiwrnod er mwyn i ni gwrdd unwaith eto i ddawnsio o dan y Pawl Haf (a’r haul?!).

Gwnawn roi gwybod am unrhyw ddiweddaraiadau.