Yn dilyn derbyn nifer o geisiadau am grantiau tuag at wisgoedd dros y blynyddoedd, ail-ystyriwyd y mater gan y Pwyllgor Gwaith cyn y Nadolig, a daethant i’r penderfyniad y byddai’r Gymdeithas yn ystyried dyfarnu Grant Gwisgoedd i dimau sy’n aelodau o’r Gymdeithas.

Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac amodau’r grant: dawnsio.cymru/grant-gwisgoedd