Neges i’ch hatgoffa fod dyddiad cau cyflwyno darnau ar gyfer ‘Dawns’ yn prysur agosáu!

Os oes gennych erthygl ddifyr, hanesyn neu newyddion amdanoch eich hunain – neu eich tîm/grŵp a’i aelodau cofiwch gyflwyno erbyn Mai 31. Bydd Bobbie a Dafydd Evans, golygyddion rhifyn ‘Dawns 2021’ yn falch iawn o’u derbyn.

Cyfeiriad e-bost: Ffynnonlwyd@outlook.com