Cyhoeddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol: Ymestyn dyddiad cau cystadlaethau torfol i 1 Mehefin

“Gan fod canllawiau COVID diweddaraf y Llywodraeth yn caniatáu i weithgareddau dan do ail-gychwyn ar 17 Mai, rydym wedi penderfynu ymestyn dyddiad cau cofrestru rhai o gystadlaethau torfol Eisteddfod AmGen i ddydd Mawrth 1 Mehefin, 5yh.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i rai grwpiau allu ymgynnull yn ddiogel i gystadlu, e.e. mewn stiwdio ddawns i baratoi a chyflwyno fideos cystadlu.”

Mae’r rhai o’r cystadlaethau dawnsio gwerin yn cael eu heffeithio gan y newid hwn:

·         33-34: Parti Dawnsio Gwerin a Dawns Stepio i Grŵp

Am wybodaeth pellach am yr holl gystadlaethau, ac i gofrestru, ewch i www.eisteddfod.cymru/cystadlaethau