Mae  TÂL AELODAETH 2015-16  nawr yn ddyledus.  Yn dilyn y cynnig a basiwyd yn Cyfarfod Blynyddol 2013-14 mae’r symiau ychydig yn uwch na flwyddyn yn ôl.
Debyd Uniongyrchol –  byddaf yn trefnu cymryd eich taliad yn y bythefnos gyntaf ym mis Mai
Aelodaeth Unigol
£16
Aelodaeth ar y Cyd
£22
Aelodau Tramor (yn cynnwys £6 am y gost ychwanegol am gludiant)
£22
Sefydliadau Cyhoeddus
£25
Timoedd a Sefydliadau
£35
Timoedd + Yswiriant Tîm
£65