Mae rhai timoedd dawns yn dechrau cyfarfod ‘o bell’ ond mae’n anodd gwybod beth i’w ddawnsio. Fedrwch chi helpu wrth gyfansoddi neu addasu dawns werin Gymreig er mwyn i ni barhau i ddawnsio a hefyd cadw’n saff??? Gwobrau hael hefyd!

Dyddiad cau 31-10-2020 (manylion pellach isod)

Mewn cydweithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.