CAIS AM ERTHYGLAU (ac ati) AR GYFER DAWNS 2021

Rydym yn gofyn am erthyglau, ysgrifau, ac ati (e.e. cofiant, dawns newydd, tynnu sylw at ddawnsiau nas arddangosir bellach, ffrwyth ymchwil, …) i’w gosod yn y rhifyn nesaf o DAWNS.

Derbynnir hefyd hanes y timau (e.e. ymateb i’r cyfnod clo), pytiau o newyddion (e.e. genedigaethau, priodasau a marwolaethau). Mwyafswm 300 gair i’r categorïau olaf hyn!

Anfoner at   ffynnonlwyd@outlook.com ,  erbyn diwedd mis Mai fan bellaf os gwelwch yn dda.