Unwaith eto eleni mae Cymdeithas Ddawns Werin Cymru yn falch o fod wedi cael cydweithio gyda’r Eisteddfod wrth baratoi gweithgareddau gwerinol Tŷ Gwerin.

Gweler isod am fwy o fanylion a chofiwch alw draw!

https://eisteddfod.cymru/2017/lleoliadaur-maes/t%C5%B7-gwerin