Yn ddiweddar by farw Robert Pyves, un o hoelion wyth Dawyswyr Penyfai.

Roedd Rob bob amser yn barod a’i gymwynas ac yn hynod ffyddlon i’r tim. Bydd colled enfawr ar ei ol. Cydymdeimlwn gyda chariad ag Ariadna ei weddw a gweddill ei deulu